2019 m. sausio 16 d. eidamas 61 metus mirė verslininkas Saulius Karosas – aktyviausias mecenatas ir filantropas Lietuvoje.
Kompozitoriaus Juozo Karoso anūkas, pianistės Birutės Karosienės bei šviesios atminties fotografo Algirdo Karoso sūnus Saulius pats aštuonerius metus mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.
1976 – 1981 m. studijavo Vilniaus Inžineriniame Statybos Institute (dabartinis Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas), Mechaninės technologijos fakultete, kur įgijo inžinieriaus – mechaniko specialybę. Iki 1986 m. dirbo jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu VISI automobilių katedroje.
1986 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur pradėjo savo verslą. 1988 m. Čikagoje įsteigė SK-Impex Inc. bendrovę, kurios pagrindinė veikla buvo medicininės įrangos importas – eksportas. 1992 m. įsteigė ir vadovavo Western Petroleum S.A. įmonių grupei.
Kurdamas verslo planus, S. Karosas didelį dėmesį skyrė medicininių paslaugų plėtrai Lietuvoje. Trūkstant pasaulinio lygio medicininės įrangos, Vilniuje įsteigė stomatologijos kliniką Denticija, Stomatologijos polikliniką Kaune, Medicinos diagnostikos ir gydymo centrą, Grožio terapijos ir chirurgijos kliniką, garsių kompanijų medicinine aparatūra prekiauja SK – Impex serviso centras, finansinę veiklą vykdo Medicinos bankas, Turto parkas ir kt.
S. Karosas buvo didis filantropas. 1998 m. įkurtas jo vardo fondas rėmė jaunus menininkus, muzikos festivalius ir konkursus, Lietuvos istorijos, kultūros vertybių apsaugos, jų įamžinimo projektus ir kt.
Verslininką pažinojusieji žmonės prisimena jį kaip labai inteligentišką, išlaikytą, draugišką ir itin žingeidžią asmenybę.
Fondas yra padėjęs jauniems talentams įsigyti muzikos instrumentų – arfą, smuikų, violončelių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai padovanoti austriški vargonai. Fondas dvidešimt metų padeda įgyvendinti gausius Lietuvos muzikų sąjungos projektus.
2014 m. Sauliui Karosui vienam iš pirmųjų buvo įteiktas „Metų kultūros mecenato“ ženklas.
Saulius Karosas palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Kauno Denticijos darbo veikla nesikeičia, toliau dirbame stengdamiesi dėl geresnės savo klientų gyvenimo kokybės.

saulius karosas, denticija, medicinos bankas