Klinikoje taikomos garantijos

PATVIRTINTA:

UAB „Stomatologijos poliklinika“

Direktorės Aldonos Vičiulienės

2018 m. birželio mėn. 25 d.

Įsakymu Nr. V-18.

 

GARANTIJOS PAREIŠKIMAS

 

Klinikoje taikomos garantijos

 • Dantų implantai. Dantų implantams Klinikoje yra taikoma viso gyvenimo garantija nuo mechaninių dantų implantų lūžių ir penkių metų garantija dantų implantavimo paslaugai. Garantija nuo mechaninių dantų implantų lūžių taikoma jeigu implantas prarandamas dėl mechaninio dantų implanto lūžio. Dantų implantavimo paslaugos garantija apima bet kokį dantų implanto atmetimą, neprigijimą ar praradimą. Garantiniu terminu praradus dantų implantą, mes jį nemokamai perimplantuosime kitą tokios pačios rūšies implantą. Jeigu perimplantavimui bus reikalingas sinuso dugno pakėlimas arba kaulo augmentacija, šios odontologinės paslaugos į garantiją neįeina ir jas privalėsite apmokėti papildomai. Dantų protezai ant implantų taip pat neįeina į dantų implantų garantiją t. y. jų pakeitimas gali būti atliekamas Jūsų lėšomis, išskyrus atvejus, kai dantų protezams taikoma atskira dantų protezų garantija. Pinigai už suteiktas implantacijos paslaugas nėra grąžinami.
 • Dantų protezavimo paslaugos. Neišimami dantų protezai turi trijų metų garantiją. Išimami dantų protezai turi 1 metų garantiją. Garantija taikoma, jeigu normalaus naudojimo sąlygomis dantų protezai sulūžta ar skyla. Garantijos laikotarpiu dantų protezai bus nemokamai sutvarkyti ar pakeisti mūsų Klinikoje. Nemokamas dantų protezų pakeitimas galimas tik Klinikos gydytojui nusprendus, kad sutvarkyti jo neįmanoma. Dantų protezavimo paslaugų garantija neapima jokio papildomo gydymo, susijusio su dantų protezavimu, įskaitant, bet neapsiribojant endodontinį gydymą, dantų kaiščių cementavimą, laikinus dantų protezus. Pinigai už suteiktas dantų protezavimo paslaugas nėra grąžinami. Garantija netaikoma dantų protezavimui laikinais dantų protezais. Laikinas dantų protezavimas, atliekamas iš karto po implantavimo daugeliu atveju nėra rekomenduojamas. Šis laikinas protezavimas atliekamas labai jautriu implanto osteointegracijos proceso metu, trunkančiu 2-6 savaites ir gali osteointegracijos procesą paveikti neigiamai, ko pasekoje implantas gali neprigyti. Laikinas dantų protezavimas, atliekamas iš karto po implantavimo visais atvejais bus skirtas tik estetinei funkcijai ir laikini protezai negalės būti naudojami kramtymo funkcijai.
 • Kitas gydymas. Plomboms mes taikome 1 metų garantiją. Garantija taikoma jeigu normalaus naudojimo sąlygomis plomba iškrenta. Garantiniu laikotarpiu plombos nemokamai bus pakeistos mūsų Klinikoje.
 • Kitom Klinikoje teikiamoms Paslaugoms garantijos nėra taikomos. Endoontiniam gydymui, kaulo priauginimo procedūroms ir periodontologiniam garantijos netaikomos, nes tokio gydymo rezultatai yra mažiau prognozuojami. Sėkmingas endodontinis gydymas sudaro 70-90 procentų visų gydymo atvejų, tačiau tam tikrais atvejais gali siekti tik 50 procentų. Endodontinio gydymo sėkmingumas priklauso nuo šaknų ir kanalų skaičiaus, kanalo linkio ir pan. Sėkmingos kaulo atstatymo operacijos (kaulo augmentacijos, sinuso dugno pakėlimo) sudaro 90-95 procentus visų operacijų, jeigu pacientai laikosi visų gydytojų rekomendacijų. Vis dėlto, kaulo gijimas priklauso nuo daugelio išorinių veiksnių (paciento bendros sveikatos būklės, vartojamų medikamentų, valgymo įpročių ir pan.), todėl garantija kaulo atstatymo operacijoms nėra taikoma. Periodontologinis gydymas yra taikomas kai dantenos ir minkštieji audiniai yra paveikti infekcijos ir neįmanoma prognozuoti kaip jie pasiduos gydymui. Periodontologinį gydymą labai dažnai tenka kartoti. Sunkiais atvejais, periodontologinis gydymas gali trukti keletą metų.

 

Garantijos negaliojimas

Garantija netaikoma ir negalioja, jeigu:

 • Pacientas pilnai neatsiskaitė už suteiktas Paslaugas.
 • Pacientas garantiniu laikotarpiu neatvyksta į Kliniką privalomoms kontrolinėms apžiūroms ir/ar profesionaliai burnos higienai.
 • Paciento dantų priežiūra yra prasta (OHI-S indeksas blogesnis nei 2 bet kuriame ketvirtyje).
 • Pacientas nesilaiko gydytojo nurodymų (pvz.: nenešioja plokštelių ar apsauginių, sukandiminių ir kitokios paskirties kapų).
 • Dantų protezavimo paslaugos ar kitos odontologinės procedūros ant garantiją turinčių dantų implantų yra atliekamos kitoje klinikoje be išankstinio raštiško Klinikos sutikimo.
 • Garantiją turintys dantų protezavimo darbai yra koreguojami ir/ar su jais atliekamos bet kokios procedūros kitoje klinikoje be išankstinio raštiško Klinikos sutikimo.
 • Išimami protezai nėra laikomi ir prižiūrimi nustatyta tvarka.
 • Žala dantų protezams, dantų implantui ar plombai yra padaroma dėl paciento ar trečiųjų asmenų kaltės ar neatsargumo, dėl netinkamo jų naudojimo (pvz.: atsitiktinis ar tyčinis kietų daiktų kandimas) ar nelaimingų atsitikimų metu.
 • Žala sukelta dėl didelio streso (pvz.: dėl dantų griežimo (bruksizmo)).
 • Pacientas rūko.
 • Įvyksta paciento kaulo rezorbcija arba sužemėja dantenų aukštis.
 • Dantų protezas turi būti nuimamas dėl problemų, susijusių su atraminiu dantimi ar dantimis, įskaitant atraminio danties ar dantų endodontines problemas ir pasikartojantį ėduonį.
 • Pacientas serga liga, turinčia neigiamą įtaką dantų būklei (pvz.: diabetas, epilepsija, oeteoporozė, autoimuninės ligos, psichikos sutrikimai).
 • Pacientui atsiranda alergijos, dantenų, žandikaulio ar dantų ligos arba jeigu šios ligos buvo nepastebėtos iki Paslaugų teikimo pradžios.
 • Pacientui taikoma chemoterapija arba radioterapija.
 • Paciento sveikatos būklė pablogėja dėl netinkamo maitinimosi, vaistų netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis.
 • Pacientas praranda ar priauga daug svorio per trumpą laiko tarpą.
 • Pacientas nesilaiko nustatyto Paslaugų teikimo grafiko ir neatvyksta vizitams pagal suderintą gydymo planą.
 • Pacientas nesilaiko garantijos sąlygų.

Garantijos sąlygos

 • Pacientas privalo garantiniu laikotarpiu atvykti nustatytoms reguliarioms kontrolinėms apžiūroms ir/ar profesionaliai burnos higienai Klinikoje. Kontrolinių apžiūrų ir profesionalios higienos kaina yra nurodyta Klinikos kainoraštyje.
 • Pacientas privalo laikytis geros dantų priežiūros, valytis dantis ir tarpdančius ne mažiau kaip du kartus per dieną.
 • Pacientas privalo laikytis gydytojo nurodymų. Ypač svarbu pasigaminti ir nešioti apsaugines, sukandimines ir kitokios paskirties kapas, jeigu jų reikalingumą nurodo dantų protezavimo paslaugas suteikęs gydytojas.
 • Garantijos metu pacientui nemokamai pakeičiamas dantų implantas, koreguojamas ar pakeičiamas dantų protezas arba pakeičiama plomba. Nemokamas dantų protezų pakeitimas galimas tik Klinikos gydytojui nusprendus, kad sutvarkyti jo neįmanoma. Pinigai už suteiktas dantų implantavimo, protezavimo ar plombavimo paslaugas nėra grąžinami. Garantija neapima jokių papildomų pacientų išlaidų, galinčių kilti dėl garantijos taikymo, įskaitant bet neapsiribojant kelionės, nakvynės, pragyvenimo gydymo laikotarpiu, dantų gydymo kitose klinikose išlaidas.
 • Pacientas privalo nedelsiant informuoti Kliniką apie pastebėtus garantinių implantavimo paslaugų ir/ar dantų protezavimo paslaugų trūkumus ar atsiradusius nusiskundimams dėl garantinių dantų implantų ir/ar dantų protezų.
 • Dėl garantijos taikymo pacientas privalo kreiptis tiesiogiai į Kliniką.

PATVIRTINTA: 2018 m.  birželio mėn. 25 d.

Įsakymu Nr. V-18.06.25-1.

Priedas Nr. 1 prie garantinio pareiškimo

 

Garantija taikoma žemiau nurodytiems dantų implantams, dantų protezams ir kitam gydymui:

 

 1. _________________________ ______________________   1. ______________________
 2. _________________________ ______________________   2. ______________________
 3. _________________________ ______________________   3. ______________________
 4. _________________________ ______________________   4. ______________________
 5. _________________________ ______________________   5. ______________________
 6. _________________________ ______________________   6. ______________________
 7. _________________________ ______________________   7. ______________________
 8. _________________________ ______________________   8. ______________________

Pacientas privalo atvykti kontrolinėms apžiūroms pas gydytoją odontologą ir/ar profesionaliai burnos higienai (prašome pažymėti):

 

Kontrolinės apžiūros:                                           Kontrolinės apžiūros:                                           Kontrolinės apžiūros:

kas 3 mėnesius                                                        kas 3 mėnesius                                                        kas 3 mėnesius

kas 6 mėnesius                                                       kas 6 mėnesius                                                       kas 6 mėnesius

kas 12 mėnesių                                                       kas 12 mėnesių                                                       kas 12 mėnesių

 

Profesionali burnos higiena:                              Profesionali burnos higiena:                             Profesionali burnos higiena:

kas 3 mėnesius                                                       kas 3 mėnesius                                                       kas 3 mėnesius

kas 6 mėnesius                                                       kas 6 mėnesius                                                       kas 6 mėnesius

kas 12 mėnesių                                                       kas 12 mėnesių                                                       kas 12 mėnesių

 

Gydytojas: ___________________                              Gydytojas: _____________________                          Gydytojas: ____________________

 

Gyd. parašas: _________________                              Gyd. parašas: __________________                            Gyd. parašas: ___________________

 

Pacientas:_____________________                            Pacientas:______________________                          Pacientas:_____________________

 

Paciento parašas: ______________                              Paciento parašas: ______________                              Paciento parašas: ______________

 

Data: _____________                                                     Data: _____________                                                      Data: _____________